2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Fysioterapi

Vi undersöker, ställer diagnoser och behandlar personer med olika sjukdomar och skador i rörelseapparaten, dvs skelett och muskler. Vid första besöket görs en undersökning av dina besvär. Därefter avgör vi vidare behandling eller utredning. Remiss behövs inte.

Fysiorama finns i samma lokaler som Lugnets Fysiocenter och tid för behandling bokas via dem.

Tidsbokning :
Lugnets Fysiocenter
Svärdsjögatan 28
791 31 Falun
023-635 70

"Sju gånger fler svenskar behöver sjukhusvård till följd av en fallolycka än hur många som vårdas till följd av trafikolyckor"
MSB

Genom aktiv träning kan många fallolyckor undvikas!

Läs mer…