2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow

Utbildning

Intresserad av våra utbildningar? Fyll i formuläret längst ner till höger så kontaktar vi er.

Utbildning för personliga assistenter/vårdpersonal:

Vardagsrehabilitering – ta vara på det friska
Fysiorama har sedan 1998 utbildat personliga assistenter, vård- och omsorgspersonal i vardagsrehabilitering.

Utbildningen, som är unik i sitt slag, ger kunskaper om hur man arbetar ergonomiskt i förflyttningssituationer.

Kursen är inriktad både på brukaren och assistenten. Syftet är dels att bibehålla/utveckla brukarens funktionsförmågor och dels att förebygga arbetsskador hos personalen.

Då brukarens behov står i centrum är kursen praktiskt inriktad. För att få ett optimalt resultat är det viktigt att hela personalgruppen hos brukaren deltar.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Utbildning i knäkontroll
Varje år drabbas många unga idrottare av knäskador. Det orsakar ofta stort lidande och kan kosta stora ekonomiska belopp. Hos en del idrottare sätter knäskadan stopp för fortsatt idrottade. Hos andra kommer problemen senare, ofta efter karriären.

Knäskador kan förebyggas! Rätt träning minskar knäskadorna med ca 60 procent.

Fysiorama arbetar med konceptet Knäkontroll, ett styrke- och koordinationsprogram,
som tagits fram av SvFF. Utbildningen riktar sig främst till tränare och ungdomsspelare inom bollsporter.

Utbildning i idrottsskador
Akut omhändertagande på rätt sätt
Rätt omhändertagande kan minska rehabiliteringstiden med flera veckor.

Rehabilitering
Träna rätt efter skada.
Förebygg skador
Träna styrka, rörlighet och koordination. Testa dina styrkor och svagheter.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Undvik att bli en av de 70 000 som skadas i fallolyckor varje år.
Träning gör dig starkare och kan förebygga fall. Det är aldrig för
sent att börja. Jag hjälper dig att komma igång. Kontakta mig!

Läs mer på
Folkhälsomyndigheten

”Knäkontroll minskar knäskadorna med 64%”

Folksam